Chính sách đại lý

1. Nguyên tắc hợp tác

– Hợp tác hai bên cùng có lợi, chia sẽ cơ hội, chia sẽ lợi ích kinh doanh và cùng đồng hành lâu dài, bền vững với Đại lý/ Tổng Đại lý

– Hỗ trợ tối đa cho các Đại lý/ Tổng Đại lý trong quá trình hợp tác giữa hai bên; IKY cam kết thực hiện giám sát, quản lý và thống nhất các chính sách bán hàng, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.

– IKY cùng với Đại lý/ Tổng Đại lý phát triển thị trường, mở rộng quy mô cung cấp sản phẩm Đại lý/ Tổng Đại lý đang kinh doanh.

2. Chính sách chung

2.1 Điều kiện để trở thành Đại lý/ Tổng Đại lý

– Có giấy phép đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp. (Đối với cá nhân thì không yêu cầu điều kiện này).

– Đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sản phẩm mà IKY cung cấp.

– Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh (Online/ Offline).

– Việc quyết định cá nhân/ doanh nghiệp trở thành Đại lý/ Tổng Đại lý của IKY là do IKY quyết định.

2.2 Trách nhiệm của Đại lý/ Tổng Đại lý

– Thực hiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm, và làm công tác thị trường để phục vụ công tác giới thiệu, chào và bán các sản phẩm của IKY.

– Đại lý/ Tổng Đại lý tự chịu trách nhiệm quản lý Khu vực đã được đăng ký kinh doanh với IKY, và tự chủ động mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường do mình quản lý.

– Dành một phần diện tích nhất định để trưng bày và giới thiệu hàng hoá.

– Thực hiện tư vấn, cung cấp các sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn do IKY cung cấp và công bố.

2.3 Quyền lợi của Đại lý/ Tổng Đại lý

– Chính sách về công nợ tùy theo thỏa thuận giữa hai bên

– Được hưởng chính sách thưởng đạt theo doanh số đạt được trong tháng, quý do IKY công bố tùy vào từng thời điểm dành cho Đại lý/ Tổng Đại lý.

– Chính sách giá bán cho Đại lý/ Tổng Đại lý là độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ IKY dành cho Đại lý/ Tổng Đại lý.

– Tùy theo kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, quý Đại lý/ Tổng Đại lý sẽ được hưởng mức ưu đãi về chính sách tín dụng, công nợ.

– Chính sách hỗ trợ Marketing – PR:

+ Đại lý/ Tổng Đại lý lý nhận được hỗ trợ Catalogue, tờ rơi, banner… theo các chương trình của IKY.

+ Thông tin về quý đại lý sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của Công ty.

+ Đại lý/ Tổng Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mại và thúc đẩy bán hàng của Công ty

+ Được hỗ trợ sản phẩm mẫu demo tại cửa hàng của đại lý theo chính sách của IKY

+ Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hóa, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà sản xuất, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

– Hàng hóa demo và trưng bày trong giai đoạn đầu hợp tác.