Cập nhật ứng dụng iky.home mới

Sau thời gian chúng tôi phát triển mới các tính năng của ứng dụng iky.home để quản lý, điều khiển công tắc Cảm ứng thông minh itot từ xa thông qua Bluetooth và Internet. Chúng tôi giới thiệu phần mềm iky.home với giao diện hoàn toàn mới với các tính năng: Quản lý theo tài [...]