Chạm là chạy

Ứng dụng iky.home dùng để quản lý, thiết lập, cài đặt và điều khiển các công tắc từ xa trên điện thoại thông minh.

Tính năng của iky.home

Các tính năng của iky.home hiện đại, tiện dụng, thân thiện với người dùng.

Quản lý Công tắc
Thiết lập, quản lý các công tắc trong ngôi nhà.
Điều khiển
Điều khiển các công tắc ở trong nhà
Chia sẻ gia đình
Cho phép ai đó điều khiển công tắc nhưng không thể thay đổi được thông tin của Công tắc.
Chế độ kết nối linh hoạt
Chế độ kết nối S: điều khiển qua Bluetooth hoặc Chế độ kết nối M: điều khiển qua Internet.
Quản lý Phòng
Sắp xếp, quản lý công tắc theo phòng.
Hẹn giờ bật/ tắt
Có thể đặt thời gian bật/ tắt cho từng nút công tắc.

Chế độ kết nối linh hoạt

Sử dụng iky.home để điều khiển công tắc từ xa, mang đến cho bạn nhiều tiện ích, trải nghiệm tuyệt vời với Điện thông minh iky.home.

Bạn dễ dàng lựa chọn chế độ kết nối S để điều khiển công tắc qua Bluetooth, hoặc Chế độ kết nối M để điều khiển công tắc qua Internet. 

Điều khiển công tắc

– Giao diện ứng dụng trực quan, đơn giản, dễ sử dụng, thảo tác.

– Các thông hiển thị rõ ràng, chi tiết về trạng thái điều khiển.

– Dễ dàng truy cập nhanh đến các chức năng khác.

Hình ảnh của ứng dụng

Hình ảnh giao diện các tính năng chính của ứng dụng iky.home