Không khoảng cách

Điều khiển trung tâm ihub thực hiện kết nối và điều khiển các công tắc itot nhanh chóng, linh hoạt, và không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Tính năng

Đơn giản, hiệu quả là mục tiêu chúng tôi hướng tới cho các thiết kế sản phẩm của mình.

Internet

ihub quản lý, điều khiển công tắc itot qua Internet.

Kết nối không dây

ihub kết nối tới WiFi để có thể điều khiển qua Internet.

Thiết lập nhanh

Chỉ cần vài bước, bạn có thể thiết lập xong ihub, mà không cần phải có quá nhiều bước thao tác.

Dễ điều khiển

Chỉ cần bật ứng dụng iky.home và thực hiện thao tác điều khiển.

Dễ sử dụng

Chúng tôi luôn mang đến trải nghiệm cho khách hàng tốt nhất khi sử dụng iky.home.

Dễ lắp đặt

ihub được thiết kế đơn giản, chỉ cần cắm là chạy.

Hoạt động của ihub

Điều khiển trung tâm ihub là thiết bị điều khiển trung gian, kết nối, điều khiển công tắc itot bằng phần mềm iky.home thông qua Internet.

Hướng dẫn sử dụng