Tôi quên mật khẩu của Công tắc

-

Nếu trường hợp bạn quên mật khẩu của Công tắc, bạn hãy giữ 1 nút cảm ứng bất kỳ trên công tắc trong vòng 10 giây, cho đến khi công tắc phát ra tiếng bíp bíp và nháy đèn, như vậy mật khẩu đã được khôi phục về mặc định của Nhà sản xuất.

Lưu ý: Khi lắp mới xong, cần phải thay đổi mật khẩu ngay để đảm bảo an toàn cho sử dụng.