Quẹt thẻ từ không nhận tín hiệu

-

Có 2 trường hợp:

  1. Quẹt thẻ từ không nhận, còi hú báo động, xe không khởi động được. Trường hợp này thường xảy ra do lắp đặt ăngten không chắc chắn, không đủ keo, bị rơi ra khỏi vị trí quẹt thẻ. Khắc phục: tháo mặt nạ xe, cố định lại vị trí angten.
  2. Quẹt thẻ từ có tín hiệu, nhưng xe không khởi động được: Trường hợp này do lắp đặt lỏng dây cho các tiếp xúc, cần kiểm tra lại

Hotline kỹ thuật: 0938 859 085