Nút cảm ứng không hoạt động

-

Theo thiết kế, để đảm bảo công tắc hoạt động tốt, khi lắp đặt công tắc lên mặt tường, cần đảm bảo bề mặt tường để lắp đặt công tắc cần được đảm bảo phẳng nhất có thể.

Lưu ý: Khi hoàn thành việc lắp đặt hoàn toàn mới bật điện cung cấp cho Công tắc, không bật điện trước khi lắp mặt kính cảm ứng vào đế công tắc.