Nếu mất thẻ từ thì phải làm thế nào?

-

Bạn có thể sử dụng thẻ Master như một thẻ nhận dạng. Hoặc bạn có thể liên hệ chúng tôi để phát hành thẻ mới.