Mỗi 1 nút công tắc chịu công suất bao nhiêu?

-

Theo thiết kế, mỗi 1 nút công tắc sẽ chịu được công suất tối đa là 1.000W/ nút.