Khoảng cách điều khiển từ điện thoại tới Công tắc?

-

Khoảng cách điều khiển từ phần mềm iky.home Điện thoại thông tới Công tắc từ 0-30m, tuỳ vào kết cấu ngôi nhà, và địa hình.