Điều khiển từ xa công tắc bằng phần mềm nào?

-

Sử dụng phần mềm iky.home bạn có thể quản lý, thiết lập, cài đặt, điều khiển Công tắc cảm ứng thông minh itot từ xa.
1. Tải cho hệ điều hành iOS
2. Tải cho hệ điều hành Android