Công tắc có tương thích với các loại đế âm âm tường và đế nổi trên thị trường hiện nay?

-

Công tắc itot được thiết kế theo tiêu chuẩn, hoàn toàn tương thích với tất cả các đếm âm tường, đế nổi hình chữ nhật tại Việt nam.