Cách tắt/mở tiếng còi xi nhan của iky found

-

Hiện tượng: xe lắp thiết bị iky found, khi rẽ trái, phải hay chuyển hướng, nếu bật xi nhan xe sẽ kèm theo tiếng còi của thiết bị.

Biện pháp khắc phục:

  • Mở khóa xe, cho xe nhận dạng thẻ hoặc remote
  • Gạt xi nhan trái, đèn xi nhan đá 2 lần thì gạt xi nhan sang phải (Có thể làm ngược lại)
  • Khi đó còi kêu tit + xi nhan đá báo hiệu xe đã Tắt hoặc Mở tiếng còi xi nhan. (Nếu đang mở thì thành Tắt, nếu đang Tắt thì thành mở)