Bảo hành Công tắc thế nào?

-

Nếu thiết bị của bạn bị lỗi, và đáp ứng các Chính sách bảo hành của chúng tôi.

Bạn có thể đến bất kỳ Đại lý nào của chúng tôi để đổi trả thiết bị. (Tìm Đại lý ở đây)