Dành cho Nhà phân phối/ Đại lý

Chính sách dành cho Nhà phân phối/ Đại lý của IKY áp dụng trên toàn quốc.

ĐỊNH NGHĨA

Công ty Cổ phần Tiện ích Thông Minh, sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “IKY”;
Nhà Phân phối/ Đại lý là các đối tác cung cấp sản phẩm do IKY sản xuất tới Người tiêu cùng cuối hoặc Đại lý nhỏ hơn.

NGUYÊN TẮC HỢP TÁC

Hợp tác hai bên cùng có lợi, chia sẽ cơ hội, chia sẽ lợi ích kinh doanh và cùng đồng hành lâu dài, bền vững với Nhà Phân phối/ Đại lý;
Hỗ trợ tối đa cho các Nhà Phân phối/ Đại lý trong quá trình hợp tác giữa hai bên;
IKY cam kết thực hiện giám sát, quản lý và thống nhất các chính sách bán hàng, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối.
IKY cùng với Nhà Phân phối/ Đại lý phát triển thị trường, mở rộng quy mô cung cấp sản phẩm Nhà Phân phối/ Đại lý đang kinh doanh.

CHÍNH SÁCH CHUNG

1. Điều kiện để trở thành Nhà Phân phối/ Đại lý

Để trở thành Nhà Phân phối/ Đại lý của IKY các cá nhân/ doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện như sau:

 1. Có giấy phép đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp. (Đối với cá nhân thì không yêu cầu điều kiện này)
 2. Đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sản phẩm mà IKY cung cấp.
 3. Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh (Online/ Offline)
 4. Việc quyết định cá nhân/ doanh nghiệp trở thành Nhà Phân phối/ Đại lý của IKY là do IKY quyết định.

2. Trách nhiệm của Nhà Phân phối/ Đại lý

 1. Thực hiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm, và làm công tác thị trường để phục vụ công tác bán các sản phẩm của IKY.
 2. Nhà Phân phối/ Đại lý tự chịu trách nhiệm quản lý Khu vực đã được đăng ký kinh doanh với IKY, và tự chủ động mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường.
 3. Dành một phần diện tích nhất định để trưng bày và giới thiệu hàng hoá.
 4. Thực hiện tư vấn, cung cấp các sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn do IKY cung cấp và công bố.

3. Quyền lợi của Nhà Phân phối/ Đại lý

Chính sách về công nợ tùy theo thỏa thuận giữa hai bên;

 1. Được hưởng chính sách thưởng đạt theo doanh số đạt được trong tháng, quý do IKY công bố tùy vào từng thời điểm dành cho Nhà Phân phối/ Đại lý.
 2. Chính sách giá bán cho Nhà Phân phối/ Đại lý là độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ IKY dành cho Nhà Phân phối/ Đại lý.
 3. Tùy theo kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, quý Nhà Phân phối/ Đại lý sẽ được hưởng mức ưu đãi về chính sách tín dụng, công nợ.

Chính sách hỗ trợ Marketing – PR:

 1. Nhà Phân phối/ Đại lý nhận được hỗ trợ Catalogue, tờ rơi, banner … theo các chương trình của IKY.
 2. Thông tin về quý đại lý sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của Công ty.
 3. Nhà Phân phối/ Đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mại và thúc đẩy bán hàng của Công ty;
 4. Được hỗ trợ sản phẩm mẫu demo tại cửa hàng của đại lý theo chính sách của IKY;
 5. Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hóa, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà sản xuất, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Chính sách đổi, trả hàng

 1. Sản phẩm còn trong thời hạn đổi/ trả.
 2. Chỉ được đổi các sản phẩm đang sản xuất và không được qui đổi thành tiền mặt.
 3. Chỉ được đổi/ trả lại các mặt hàng bị lỗi kỹ thuật, không đáp ứng được các tiêu chuẩn công bố của iky.