Smartphone sẽ thay thế chìa khóa xe tương lai

Chìa khóa số giúp chủ nhân của xe không phải mang theo chìa khóa vật lý nhưng vẫn có thể vận hành xe hiệu quả, đồng thời chia sẻ xe dễ dàng hơn với các thành viên gia đình. Được phát triển trên hạ tầng Trusted Service Manager (TSM), Digital Key 1.0 cho phép nhà [...]