Khóa chống trộm xe máy iKY Bike trên VTV9

Video là phóng sự của ban Mua & Bán VTV 9, thực hiện tại Head Honda Liên Hiệp Thành (một trong các đại lý của iKY) về sản phẩm khóa chống trộm xe máy bằng thẻ từ iKY Bike